Terapia OMT

OMT – jest koncepcją badania i leczenia pacjenta Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządów ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania i testom różnicującym, fizjoterapeuta jest w stanie, za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić ich stopień uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. System szkolenia terapii manualnej wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze.

Istota dolegliwości tkwi w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki, a jej rzeczywistym obciążeniem leczenie obejmuje szereg technik (mobilizacyjnych stawów, poizometryczną relaksację, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich tzn mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów.