Metoda łańcuchów Mięśniowych

Metoda łańcuchów Mięśniowych G.D.S jest szczegółową analizą kinezjologiczną pracy mięśni i stawów połączonych w łańcuchy, daje możliwość skutecznej pracy z wieloma dolegliwościami, które bez zrozumienia istnienia powiązań łańcuchowych nie daje się wyleczyć trwale. Większość problemów zgłaszanych przez pacjentów standardowo leczona jest tylko objawowo, ponieważ nie uzyskuje on oczekiwanej pomocy, Metoda Pani Dodelieve Denys- Strut przez swój bardzo szeroki pryzmat logicznego dostrzegania, badania wielu powiązań na poziomie ciała i emocji, jest unikatowym i bardzo skutecznym podejściem terapeutycznym dającym długotrwały efekt terapii.

Słowo „łańcuchy” zawiera w sobie rozmaite pojęcia, a w rezultacie fizjologiczne są ze sobą powiązane i stanowią przeciwieństwa w zależności którą stronę naszego ciała wyrażają w swoim napięciu.

Nadmiar jednego łańcucha powoduje hamowanie jego funkcji (sztywność) pobudzając jednocześnie ukazanie się łańcucha przeciwstawnego, łącznie z pogorszeniem się stanu psycho- mechanicznego pozostałych układów mięśniowych i łańcuchów stawowych, ponieważ wszystko jest z sobą związane.

Kiedy współistniejące w naszym ciele łańcuchy zostają przez napięcie pozbawione równowagi, działają zbyt silnie, nieruchomieją i wytwarzają zbyt mocno wyróżniające się typy które nas wiążą, ograniczają, zmniejszają jakość życia. Spowalniają funkcje fizyczne, psychiczne oraz wzbudzają sygnały alarmowe, rozmaite objawy i bol. Skuteczne leczenie jest formą równoważenia napięć między różnymi mięśniami, które budują nasze łańcuchy wbrew powszechnie stosowanym niefizjologicznym treningom i terapiom wzmacniającym już istniejące patologiczne napięcia obejmujące tkanki w statyce.

Metoda GDS posiada liczne powiązania z medycyną chińską, poczynając od powiązania między 5 elementami (ziemia, woda, ogień, metal i drewno)łączącymi się z tymi 6 rodzajami energii a 6 łańcuchami mięśniowo- powięziowymi GDS (AM, PM, PA, AP, AL i PL).

Tradycyjna medycyna chińska łączy te 5 elementów z 6 rodzajami energii związanych z funkcjonowaniem specyficznych narządów a także różnych tkanek łącznej powięziowej, kostnej, mięśniowej i nerwowej. Opisuje też emocje i smaki, właściwe dla każdej loży energetycznej na które wpływ mają pory roku. Właśnie „cykl kontroli” definiuje wzajemną kontrolę między łańcuchami które kontrolują się nawzajem. AL kontroluje PL, PL kontroluje AM, AM kontroluje PM, PM kontroluje PA i PA kontroluje AL.

Znajomość prawidłowego „zdrowego” układu napięć stanowi nieocenioną bazę do diagnostyki i stanowi dla terapeuty manualnego. Metoda ta wykorzystuje masa, niektóre techniki odruchowe, mobilizacje stawowe, globalne i miejscowe rozwiązanie oraz napięcie izometryczne.  Niezależnie od stosowanej techniki, metoda ta opiera się zawsze na doskonałej znajomości autonomii i fizjologii. Nie ma tu gotowych rozwiązań, jest tylko dostosowywanie się do poszczególnych przypadków.

Terapeuta pracujący metodą łańcuchów nie zadawala się prostym odblokowaniem, ale stara się przeprogramować to, czego zabrakło albo czego w ogóle nie było. Dysponuje własnymi zabiegami przeprogramowania wzajemnego działania mięśni oraz możliwością narzucenia czy przypomnienia prawidłowych gestów, zadań ruchowych pozwalających na optymalne wykorzystanie ciała.

Te dwa sposoby działania wymagają dobrej znajomości przebiegu mięśni jak i ich wzajemnego działania oraz oddziaływania na układ szkieletowy i stawy.

Kość, mięsień i powięź stawowa stanowią jedność. Aby leczyć należy dobrze przeprowadzić pracę przebudowy i przeprogramowania, należy znać rządzące ludzkim ciałem prawa fizjologii w szczególności te dotyczące układy ruchy. Trzeba wiedzieć co jest prawidłowe, aby móc poprawić to co prawidłowe.