FM (Fascial Manipulation)

FM (Fascial Manipulation) – metoda manipulacji powięziowych jest sposobem leczenia określonych punktów odnajdywanych w tkance powięzi, których połączenie często pokrywa się z punktami wykorzystywanymi w akupunkturze.

Dolegliwości ogólne obserwowane w przebiegu zmian funkcjonalnych (densyfikacji, stwardnienia) powięzi początkowo są miejscem zwiększonej wrażliwości, punkty spustowe czy zespoły uciskowe gałązek nerwowych z czasem uzewnętrzniają się przez brak fizjologicznej ruchomości i elastyczności w postaci zmian strukturalnych w narządzie ruchy od plastycznych odkształceń do zaawansowanych zmian zwyrodnieniowo- wytwórczych.

To oczywiste widoczne zmiany, ale ich zakres sięga poniżej poziomu naszej obserwacji – gdzieś na poziomie mikroskopowym zachodzą zaburzenia ukrwienia i drenażu narządów wewnętrznych (trzewnych) układu dokrewnego, limfatycznego, immunologicznego, zaburzenia psychosomatyczne, a nawet procesy nowotworotwórcze.

Terapia opiera się na wszechstronnej wiedzy łączącej punkty (centra koordynacji, centra fuzyjne) z ruchem pojedynczym mięśni będących fragmentem poruszających się taśm powięziowych (sekwencji, przekątnych, spiral), które są całością każdego organizmu i tylko ich elastyczność stanowi o równowadze a tym samym zdrowiu człowieka.

W szczegółowym wywiadzie terapeuta zbiera informacje o każdym uszkodzeniu, dysfunkcji, operacjach czy bólu pacjenta od najmłodszych lat i na tej podstawie tworzy plan badania i leczenia. Całość opiera się na testach ruchowych i pulsacyjnych w celu potwierdzenia zaburzeń nie tylko jednostek narządu ruchu ale też układu naczyniowego, trzewnego, gruczołowego, limfatycznego- immunologicznego, metabolicznego, skórno- termoregulacyjnego, czy neuro- psychogenicznego.

FM – znacznie rozszerza osteopatyczne zrozumienie  relacji między narządem ruchu, a trzewiami, o techniki i sposób myślenia dający logiczne połączenie wszystkich objawów u pacjenta w jeden ciąg przyczynowo- skutkowy, opartych na gruntownej analizie anatomicznej i obserwacjach klinicznych.

Jednym z istotnych aspektów przemawiających za wyjątkowością tej koncepcji jest jej niezwykła efektywność terapeutyczna, która w ciągu zaledwie kilku wizyt pozwala rozwiązać wiele problemów pacjentów leczonych klasycznie przez lata.